Košice

Autopožičovňa Košice

Autopožičovňa Košice | Krátkodobý prenájom, Dlhodobý prenájom, Rezervácia vozidiel v Košiciach. Mesto Košice sú metropolou východu. Prehliadka „Košíc a okolia“ alebo Abov s požičovňou áut v Košiciach Sa-Cars.

Košice, Slovensko má bohatú minulosť – od Keltov po Rimanov, od Maďarov po Turkov; Dnešné Košice čerpajú z rozmanitého kultúrneho dedičstva, vďaka ktorému je vzrušujúcim cieľom. S požičovňou áut v Košiciach vás pozývame spoznať tri mesta v regióne – Košice, Trebišov a Michalovce. Nenechajte si ujsť Košice, Zádielska tiesňava, Turnianský hrad, vinohradnícku oblasť Tokaj alebo Košické, Štátné Národné Divadlo.

S požičovňou áut na Slovensku sa vaše možnosti cestovania rozširujú. Vydajte sa na jednodňové výlety z Košic do krajín východnej Európy, ktoré čakajú hneď za hranicami Slovenska, a vychutnajte si jazdu, ktorá nastane pri prenájme automobilu v Košiciach s auropožičovňou Sa-Cars.

Viac informácií na čísle: +421 948 844 412.

 

CarRental Kosice

Car Rental Kosice | Short-term rental, Long-term rental, Vehicle reservation in Kosice. Kosice is a metropolis of the East. Sightseeing of “Kosice and surroundings” or Abov with car rental in Kosice Sa-Cars.

Kosice, Slovakia has a rich history – from the Celts to the Romans, from the Hungarians to the Turks; Today’s Kosice draws on a diverse cultural heritage, which makes it an exciting destination. With a car rental in Kosice we invite you to explore three cities in the region – Kosice, Trebisov and Michalovce. Do not miss Kosice, Zadielska gorge, Turniansky castle, wine-growing area Tokaj or Kosice State National Theater.

With car rental in Slovakia, your travel options are expanding. Embark on one-day trips from Kosice to the countries of Eastern Europe, which are waiting just outside the borders of Slovakia, and enjoy a ride that occurs when you rent a car in Kosice with a car rental Sa-Cars.

For more information please contact us on number: +421 948 844 412.