Poprad

Autopožičovňa Poprad

Autopožičovňa Poprad | Krátkodobý prenájom, Dlhodobý prenájom, Rezervácia vozidiel v Poprade.  Mesto Poprad je okresné mesto na severe Slovenska. Vďaka svojej polohe sa mu dostal prívlastok vstupná brána do Vysokých Tatier.

Prehliadka „Popradu a okolia“ alebo Poprad-Tatry s požičovňou áut v Poprade Sa-Cars. Poprad, Slovensko čerpá z rozmanitého kultúrneho dedičstva, vďaka ktorému je vzrušujúcim cieľom. S požičovňou áut v Poprade vás pozývame spoznať tri mesta v regióne – Poprad, Levoča a Starý Smokovec. Nenechajte si ujsť Poprad, oltár od Majstra Pavla z Levoče, vodopády na Hrebienku, alebo centrum mestskej čast Spišská Sobota. S požičovňou áut na Slovensku sa vaše možnosti cestovania rozširujú.

Vydajte sa na jednodňové výlety z Popradu do Tatier a krajín východnej Európy, ktoré čakajú hneď za hranicami Slovenska, a vychutnajte si jazdu, ktorá nastane pri prenájme automobilu v Poprade s auropožičovňou Sa-Cars.

Viac informácií na čísle: +421 948 844 412.

 

Car rental Poprad

Car Rental Poprad | Short-term rental, Long-term rental, Poprad vehicle reservation. Poprad is a district town in the north of Slovakia. Thanks to its location he got the attribute entrance gate to the High Tatras.

Sightseeing of “Poprad and surroundings” or Poprad-Tatry with car rental in Poprad Sa-Cars. Poprad, Slovakia draws on the diverse cultural heritage that makes it an exciting destination. With a car rental in Poprad, we invite you to explore three towns in the region – Poprad, Levoca and Stary Smokovec in the High Tatras. Do not miss Poprad, altar from Master Paul of Levoca, waterfalls on Hrebienok, or the center of the town Spisskaá Sobota.

With car rental in Slovakia, your travel options are expanding. Embark on one-day trips from Poprad to the Tatras and Eastern European countries, which are waiting just outside the borders of Slovakia, and enjoy a ride that occurs when you rent a car in Poprad with a Sa-Cars rental car.

For more information please contact us on number: +421 948 844 412.