Podmienky Prenájmu Vozidiel

1. Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o prenájme vozidla

Fyzické osoby

 • VEK : od 18r
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas ( ak pas tak je potrebné ešte dokument ktorý preukazuje trvalú adresu )
 • vodičský preukaz skupiny B
 • kreditná alebo debetná karta na zloženie zálohy

Právnické osoby / SZČO

 • občiansky a vodičský preukaz osôb ktoré budú vozidlo používať
 • pri platbe na faktúru sú potrebné – splnomocnenie a objednávka
 • splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
 • objednávka podpísaná osobou uvedenou vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste, alebo splnomocnenou osobou

2. Platobné podmienky

Fyzické osoby, Právnické osoby / SZČO / s.r.o

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou aj platbu v hotovosti
 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou (Visa, Visa Electron, ZBK, Maestro, MasterCard Electronic, EC/MC), neakceptujeme American Express, Diners club
 • akceptujeme platbu bankou pri splnení všetkých podmienok a predložení všetkých dokladov potrebných k prenájmu vozidla
 • za prenájom sa platí pri zapožičaní vozidla a to na celé obdobie prenájmu vopred
 • v prípade že sa vozidlo pristavuje v Bratislave, autopožičovňa môže požadovať platbu za prenájom vopred a to vo výške celej sumy prenájmu auta
 • v prípade predĺženia prenájmu je potrebné doplatiť na pobočke SA-CARS, najneskôr do 24 hodín od uplynutia platnosti pôvodnej zmluvy
 • v prípade zrušenia objednávky alebo Zmluvy zo strany Nájomcu z dôvodu, za ktorý Prenajímateľ nezodpovedá, pred odovzdaním Vozidla Nájomcovi je zmluvná pokuta vo výške:
 • 30 % z hodnoty predpokladaného Nájomného v prípade zrušenia 168 – 96 hod. pred odovzdaním,
 • 70 % z hodnoty predpokladaného Nájomného v prípade zrušenia 96 – 72 hod. pred odovzdaním,
 • 100 % z hodnoty predpokladaného Nájomného v prípade zrušenia 48 – 0 hod. pred odovzdaním.

3. Depozit (záloha) za vozidlo

Fyzické osoby / SZČO

 • platobnou kartou v EUR , pri čom záloha Vám bude vrátená rovnakým spôsobom platby, akých ste ju uhradili
 • záloha sa skladá pri zapožičaní vozidla spolu so sumou za prenájom vozidla, záloha Vám bude vrátená pri vrátení vozidla
 • v prípade že uhradíte zálohu kreditnou alebo debetnou kartou, vrátenie zálohy na účet bude trvať niekoľko dní, čo je spôsobené bankovými transakciami
 • výška zálohy za každé vozidlo je uvedená v cenníku, v kolonke záloha
 • výška zálohy sa môže líšiť od cenníka, ak ste si rezerváciu robili cez sprostredkovateľa, skontrolujte si ju na stránke sprostredkovateľa
 • SA-CARS.SK nezodpovedá za vznik kurzových rozdielov, ktoré môžu vzniknúť pri stiahnutí a vrátení depopzitu

4. Cena

Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • ceny sú uvedené vrátane 20% DPH
 • sme platcami DPH
 • v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) závisle od typu vozidla a dĺžky prenájmu
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím požiadavku na kalkuláciu dlhodobého prenájmu

V cene prenájmu auta je zahrnuté

 • 300 km / deň, pri krátkodobom prenájme
 • 5000 km / mesiac pri dlhodobom prenájme
 • ( okrem akciových a PREMIUM vozidiel s uvedeným limitom km )
 • zákonné poistenie
 • havaríjne poistenie so spoluúčasťou, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • dialničná známka pre SR
 • asistenčné služby pri poruche vozidla
 • cestná daň za vozidlo
 • sezonné prezutie vozidla

5. Dĺžka prenájmu

Dĺžka prenájmu auta

 • jeden deň prenájmu = 24 hodín
 • pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu
 • víkendová sadza platí len ak máme akciu Víkned a platí od piatka 16:00 do nasledujúceho pondelka 08:00
  pri prekročení tejto doby o viac ako 30 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu

Dlhodobý prenájom auta

 • dlhodobý prenájom znamená prenájom na viac ako jeden mesiac
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím dotazník-kalkulácia dlhodobého prenájmu
 • informácie o dlhodobom prenájme Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 944 985 425, mailom rent@sa-cars.sk, alebo ich nájdete na tu

6. Pristavenie a odstavenie vozidla

Mesto

 • bezplatne – na pobočke SA-CARS.sk, Mlynárska 15, Košice
 • bezplatne – na adrese Magnezitárska 5 , Košice
 • za pristavenie vozidla mimo Košíc sa účtuje poplatok podľa aktuálneho cenníka

Mimo mesta

 • Pristavenie vozidla vo všetkých mestách na Slovensku
 • napr : Košice, Prešov, Trebišov, Michalovce, Poprad, Rožňava, Rimanská Sobota , Vranov nad Topľou , Stará Ľubovňa , Kežmarok , Bratislava
 • alebo iné miesto na požiadanie zákazníka

Letisko

 • Slovensko – Letisko Košice, Letisko Poprad , Letisko Bratislava
 • Maďarsko – Letisko Budapešť, Letisko Debrecen
 • Poľsko – Letisko Krakow , Letisko Rzeszow , Letisko Katowice
 • Rakúsko – Letisko Viedeň

7. Poistenie

 • všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené
 • spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • spoluúčasť sa môže líšiť ak ste si rezervovali auto cez sprostredkovateľa, pre zistenie výšky spoluúčasti navštívte stránku sprostedkovateľa
 • pre plnenie poistnej udalosti je potrebné predložiť TP a kľúče, v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • pri riešení poistnej udalsti alebo pokuty od orgánov štátnej moci Vám bude účtovaný administratívny poplatok 50 EUR.

Poistenie Vozidla sa Nevztahuje

 • Ak nájomca zavinil dopravnú nehodu z dôvodu použitia alkoholických nápojov
 • Ak nájomca odovzdá vozidlo tretej osobe
 • Ak nájomca poškodí pneumatiky alebo disky kolies

8. Cesta do zahraničia

 • cesta je povolená do krajín: Česká Republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko, Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve pri čom sa účtuje poplatok za výjazd do zahraničia.
 • cesta do ostatných krajín EU, Čiernej Hory, Srbska, a Švajčiarska, Bulharska, Portugalsko, je možná iba po predchádzajúcej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom a musia byť uvedené v nájomnej zmluve, pri ceste do týchto krajín sú dodatočné poplatky. Informujte sa vopred telefonicky alebo mailom.
 • cesta nie je možná do krajín: Ukrajina, Rumunsko, Moldavsko, Turecko, Rusko, Bielorusko, Grécko, Velká Británia a všetky krajiny mimo územia Európy
 • nájomca ma povinnosť informovať prenajímateľa vozidla o tom, ak by chcel vycestovať s vozidlom mimo Slovenskej republiky. Ak to poruší bude mu naúčtovaná zmluvná pokuta 300€

9. Tankovanie a čistenie vozidla

Palivo

 • nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho vrátiť s plnou nádržou
 • v niektorých prípadoch si SA-CARS vyhradzuje právo odovzdať nájomcovi vozidlo s nižším stavom paliva, ako plnou nádržou a požiadať ho aby vozidlo vrátil s rovnakým stavom pohonných hmôt
 • v prípade že nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt, ako ho prevzal, bude účtovaná výška chýbajúceho PHM v cene 5€/l + manipulačný poplatok 50€

Čistota

 • vozidlo je nájomcovi odovzdané vyčistené zvonku aj vnútri
 • vozidlo pred odovzdaním musí byt oplachnuté od prachu a hrubých nečistôt
 • pri nadmernom znečistení (napr: zvieracie chlpy vo vozidle, hlboké škvrny na sedadlách a čalunení, extrémne zablatený interiér alebo podvozok) Vám bude účtovaný poplatok podľa všeobecných obchodných podmienok v cene 50€

10. Dodatok

 • autopožičovňa nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané vo vozidle
 • ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
 • autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu
 • autopožičovňa si vyhradzuje v prípade potvrdenej rezervácie a nedostatku vozidiel, prenajať zákazníkovi vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie za dohodnutú cenu, v prípade že takého vozidlo nebude k dispozícii, pracovník autopožičovne o tom zákazníka vopred informuje
 • v prípade že ste si vozidlo rezervovali cez sprostredkovateľov, môžu byť podmienky odlišné, v tomto prípade navštívte stránku sprostredkovateľa pre zistenie presných podmienok, prípadne sa informujte u nás emailom alebo telefonicky

Tieto podmienky sú skrátenou informáciou všeobecných obchodných podmienok, kompletné “Všeobecné obchodné podmienky” si môžete prezrieť tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: rent@sa-cars.sk alebo +421 944 985 425