Krakow

Autopožičovňa Letisko Krakow

Autopožičovňa Letisko Krakow | Krátkodobý prenájom, Dlhodobý prenájom, Rezervácia vozidiel v Krakowe.  Mesto Krakov je metropolou Malopolska. Prehliadka „Krakowa a okolia“ s požičovňou áut v Krakove Sa-Cars. Krakow,

Poľsko má bohatú minulosť.  Dnešný Krakow čerpa z rozmanitého kultúrneho dedičstva, vďaka ktorému je vzrušujúcim cieľom. S požičovňou áut v Krakove vás pozývame spoznať tri mesta v regióne – Krakow, Nowy Targ a Zakopané. Nenechajte si ujsť Dračiu dieru, Kráľovský zámok, kostol sv. Vojtecha.

S požičovňou áut v Poľsku sa vaše možnosti cestovania rozširujú. Vydajte sa na jednodňové výlety z Krakowa do krajín východnej Európy, ktoré čakajú hneď za hranicami Poľska, a vychutnajte si jazdu, ktorá nastane pri prenájme automobilu na letisku Krakow s auropožičovňou Sa-Cars.

Viac informácií na čísle: +421 948 844 412.

 

Car Rental Airport Krakow

Car Rental Krakow Airport | Short-term Rent, Long-term Rent, Car Booking in Krakow. The city of Krakow is a metropolis of Lesser Poland. Tour of Krakow and its surroundings with car rental in Krakow Sa-Cars.

Krakow, Poland has a rich history. Today’s Krakow draws on a diverse cultural heritage, making it an exciting destination. With a car rental in Krakow, we invite you to explore three cities in the region – Krakow, Nowy Targ and Zakopane. Do not miss the Dragon’s Hole, Royal Castle, Church of Sts. Adalbert.

With a car rental in Poland, your travel options are expanding. Embark on one-day excursions from Krakow to Eastern European countries just outside Poland and enjoy a car rental ride at Krakow Airport with Sa-Cars.

For more information please contact us on number: +421 948 844 412.