Bratislava

Autopožičovňa Bratislava

Autopožičovňa Letisko Bratislava | Krátkodobý prenájom, Dlhodobý prenájom, Rezervácia vozidiel v Bratislave.Mesto Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Prehliadka „Bratislava a okolia“ alebo Prešpork s požičovňou áut v Bratislave Sa-Cars.

Bratislava, Slovensko má bohatú minulosť –  Dnešná Bratislava čerpa z rozmanitého kultúrneho dedičstva, vďaka ktorému je vzrušujúcim cieľom. S požičovňou áut v Bratislave vás pozývame spoznať tri mesta v regióne – Bratislava, Pezinok a Michalovce. Nenechajte si ujsť Košice, Zádielska tiesňava, Turnianský hrad, vinohradnícku oblasť Tokaj alebo Baratislavské Štátné Národné Divadlo.

S požičovňou áut na Slovensku sa vaše možnosti cestovania rozširujú. Vydajte sa na jednodňové výlety z Bratislavi do krajín východnej Európy, ktoré čakajú hneď za hranicami Slovenska, a vychutnajte si jazdu, ktorá nastane pri prenájme automobilu v Košiciach s auropožičovňou Sa-Cars.

Viac informácií na čísle: +421 948 844 412.

 

CarRental Kosice

Car Rental Kosice | Short-term rental, Long-term rental, Vehicle reservation in Kosice. New Skoda cars for rent from 16, – € / day. Kosice is a metropolis of the East. Sightseeing of “Kosice and surroundings” or Abov with car rental in Kosice Sa-Cars.

Kosice, Slovakia has a rich history – from the Celts to the Romans, from the Hungarians to the Turks; Today’s Kosice draws on a diverse cultural heritage, which makes it an exciting destination. With a car rental in Kosice we invite you to explore three cities in the region – Kosice, Trebisov and Michalovce. Do not miss Kosice, Zadielska gorge, Turniansky castle, wine-growing area Tokaj or Kosice State National Theater.

With car rental in Slovakia, your travel options are expanding. Embark on one-day trips from Kosice to the countries of Eastern Europe, which are waiting just outside the borders of Slovakia, and enjoy a ride that occurs when you rent a car in Kosice with a car rental Sa-Cars.

For more information please contact us on number: +421 948 844 412.