Wiena

Autopožičovňa Letisko Viedeň

Autopožičovňa letisko Viedeň | Krátkodobý prenájom, Dlhodobý prenájom, Rezervácia vozidiel na letisku Viedeň. Nové autá Škoda na prenájom už od 16,- €/deň. Letisko Viedeň sú metropolou východu. Prehliadka „Viedne a okolia“ alebo Wien s požičovňou áut vo Viedni Sa-Cars. Viedeň, Rakúsko má bohatú históriu – rímskej légie, umelcov ako zakladateľ populárnych valčíkov Strauss. Dnešná Viedeň čerpajá z rozmanitého kultúrneho dedičstva, vďaka ktorému je vzrušujúcim cieľom. S požičovňou áut vo Viedni vás pozývame spoznať mesto – Viedeň. Nenechajte si ujsť katedrálu sv. Štefana, zámok Belveder, múzeum cisárovnej Sisi, Holfburg. S požičovňou áut na Slovensku sa vaše možnosti cestovania rozširujú. Vydajte sa na jednodňové výlety z Viedne do krajín východnej Európy, ktoré čakajú hneď za hranicami Rakúska, a vychutnajte si jazdu, ktorá nastane pri prenájme automobilu na letisku Viedeň s auropožičovňou Sa-Cars.

KDE POŽIADAŤ O PRENÁJOM  VOZIDLA NA LETISKU VIEDEŇ

Autopožičovňa Sa-Cars spolupracuje aj s portálom Autosipozicaj.sk Našu kanceláriu nájdete v centre mesta Košíc a to len 2min od OC Aupark. Pomocou mapy nižšie nájdete miesta vyzdvihnutia , naša centrála v centre, letisko Viedeň alebo na železničnej stanici vo Viedni. Porovnajte ceny a zistíte že nájdete najlepšiu cenu pre svoje auto. Viac informácií o letisku a vlakových staniciach nájdete po kliknutí na odkazy nižšie.

 

Kancelária Autopožičovňa Letisko Viedeň Autopožičovňa Železničná Stanica Autopožičovňa 
Autopožičovňa Viedeň LetiskoAutopožičovňa Viedeň Autopožičovňa Viedeň Letisko  Letisko Viedeň Autopožičovňa Viedeň Železničná Stanica  Železničná Stanica Viedeň

 

 

Car Rental Vienna Airport

Car Rental Vienna Airport | Short-term rental, Long-term rental, Vehicle reservation at Vienna Airport. New Skoda cars for rent from 16, – € / day. Vienna Airport is a metropolis of the East. “Vienna and Surroundings” tour or Vienna with car rental in Vienna Sa-Cars. Vienna, Austria has a rich history – the Roman Legion, artists as the founder of the popular waltzes of Strauss. Today’s Vienna draws on a diverse cultural heritage, making it an exciting destination. With a car rental in Vienna we invite you to explore the city – Vienna. Do not miss St. Vitus Cathedral. Stephen, Belvedere Castle, museum of Sisi Empress, Holfburg. With car rental in Slovakia, your travel options are expanding. Embark on one-day excursions from Vienna to Eastern European countries just outside Austria and enjoy a car rental ride at the Vienna Airport with Sa-Cars.

WHERE TO APPLY CAR RENTAL IN BASKETS

Car rental Sa-Cars cooperates also with portal Autosipozicaj.sk . Our office can be found in the city center of Košice and only 2min from the shopping center Aupark. Use the map below to find pick-up points, our headquarters in the center, Vienna airport or Vienna railway station. Compare prices and find that you will find the best price for your car. Click on the links below for more information about the airport and train stations.

Translate »