Budapešť

Autopožičovňa Budapešť

Autopožičovňa Letisko Budapešť | Krátkodobý prenájom, Dlhodobý prenájom, Rezervácia vozidiel v Budapešti. Nové autá Škoda na prenájom už od 16,- €/deň. Mesto Budapešť je hlavné mesto Maďarska. Prehliadka „Budapešti a okolia“ s požičovňou áut v Budapešti Sa-Cars. Budapešť, Maďarska má bohatú minulosť – je iba časť historického Uhorska; Dnešné Maďarsko čerpa z rozmanitého kultúrneho dedičstva, vďaka ktorému je vzrušujúcim cieľom. S požičovňou áut v Budapešti vás pozývame spoznať tri mesta – Budapešť , Miškovec a Debrecín. Nenechajte si ujsť mesto Budapešť, liečebné a termálne kúpel alebo Balaton. S požičovňou áut v Maďarsku sa vaše možnosti cestovania rozširujú. Vydajte sa na jednodňové výlety z Budapešti do krajín východnej Európy, ktoré čakajú hneď za hranicami Maďarska, a vychutnajte si jazdu, ktorá nastane pri prenájme automobilu v Budapešti s autopožičovňou Sa-Cars.

KDE POŽIADAŤ O PRENÁJOM  VOZIDLA V BUDAPEŠTI

Autopožičovňa Sa-Cars spolupracuje aj s portálom Autosipozicaj.sk Našu kanceláriu nájdete v centre mesta Košíc a to len 2min od OC Aupark. Pomocou mapy nižšie nájdete miesta vyzdvihnutia , naša centrála v centre, letisko Budapešť alebo na železničnej stanici v Budapešti. Porovnajte ceny a zistíte že nájdete najlepšiu cenu pre svoje auto. Viac informácií o letisku a vlakových staniciach nájdete po kliknutí na odkazy nižšie.

 

Kancelária Autopožičovňa Letisko Budapešť Autopožičovňa Železničná Stanica Autopožičovňa 
Autopožičovňa Košice LetiskoAutopožičovňa Budapešť Autopožičovňa Košice Letisko  Letisko Budapešť Autopožičovňa Košice Železničná Stanica  Železničná Stanica Budapešť

 

 

CarRental Budapest

Car Rental Budapest Airport | Short-term Rent, Long-term Rent, Car Booking in Budapest. New Skoda cars for rent from 16, – € / day. Budapest is the capital of Hungary. Tour of “Budapest and its surroundings” with car rental in Budapest Sa-Cars. Budapest, Hungary has a rich history – it is only part of historical Hungary; Today’s Hungary draws on a diverse cultural heritage, making it an exciting destination. With a car rental in Budapest, we invite you to explore three cities – Budapest, Miskolc and Debrecen. Do not miss the city of Budapest, the thermal and thermal baths or the Balaton. With a car rental in Hungary, your travel options are expanding. Take a day trip from Budapest to the Eastern European countries just outside Hungary and enjoy a car rental ride in Budapest with a Sa-Cars car rental.

WHERE TO APPLY CAR RENTAL IN BASKETS

Car rental Sa-Cars also cooperates with Autosipozicaj.sk portal Our office can be found in the city center of Košice and only 2min from the shopping center Aupark. Use the map below to find pick-up points, our central office, Budapest Airport or Budapest Railway Station. Compare prices and find that you will find the best price for your car. Click on the links below for more information about the airport and train stations.

Translate »