Bratislava

Autopožičovňa Bratislava

Autopožičovňa Letisko Bratislava | Krátkodobý prenájom, Dlhodobý prenájom, Rezervácia vozidiel v Bratislave. Nové autá Škoda na prenájom už od 16,- €/deň. Mesto Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Prehliadka „Bratislava a okolia“ alebo Prešpork s požičovňou áut v Bratislave Sa-Cars. Bratoslava, Slovensko má bohatú minulosť –  Dnešná Bratislava čerpa z rozmanitého kultúrneho dedičstva, vďaka ktorému je vzrušujúcim cieľom. S požičovňou áut v Bratislave vás pozývame spoznať tri mesta v regióne – Bratislava, Pezinok a Michalovce. Nenechajte si ujsť Košice, Zádielska tiesňava, Turnianský hrad, vinohradnícku oblasť Tokaj alebo Baratislavské Štátné Národné Divadlo. S požičovňou áut na Slovensku sa vaše možnosti cestovania rozširujú. Vydajte sa na jednodňové výlety z Bratislavi do krajín východnej Európy, ktoré čakajú hneď za hranicami Slovenska, a vychutnajte si jazdu, ktorá nastane pri prenájme automobilu v Košiciach s auropožičovňou Sa-Cars.

KDE POŽIADAŤ O PRENÁJOM  VOZIDLA V KOŠICIACH

Autopožičovňa Sa-Cars spolupracuje aj s portálom Autosipozicaj.sk Našu kanceláriu nájdete v centre mesta Košíc a to len 2min od OC Aupark. Pomocou mapy nižšie nájdete miesta vyzdvihnutia , naša centrála v centre, letisko Košice alebo na železničnej stanici v Košiciach. Porovnajte ceny a zistíte že nájdete najlepšiu cenu pre svoje auto. Viac informácií o letisku a vlakových staniciach nájdete po kliknutí na odkazy nižšie.

 

Kancelária Autopožičovňa Letisko Košice Autopožičovňa Železničná Stanica Autopožičovňa 
Autopožičovňa Košice LetiskoAutopožičovňa Košice Autopožičovňa Košice Letisko  Letisko Košice Autopožičovňa Košice Železničná Stanica  Železničná Stanica Košice

 

 

CarRental Kosice

Car Rental Kosice | Short-term rental, Long-term rental, Vehicle reservation in Kosice. New Skoda cars for rent from 16, – € / day. Kosice is a metropolis of the East. Sightseeing of “Kosice and surroundings” or Abov with car rental in Kosice Sa-Cars. Kosice, Slovakia has a rich history – from the Celts to the Romans, from the Hungarians to the Turks; Today’s Kosice draws on a diverse cultural heritage, which makes it an exciting destination. With a car rental in Kosice we invite you to explore three cities in the region – Kosice, Trebisov and Michalovce. Do not miss Kosice, Zadielska gorge, Turniansky castle, wine-growing area Tokaj or Kosice State National Theater. With car rental in Slovakia, your travel options are expanding. Embark on one-day trips from Kosice to the countries of Eastern Europe, which are waiting just outside the borders of Slovakia, and enjoy a ride that occurs when you rent a car in Kosice with a car rental Sa-Cars.

WHERE TO APPLY CAR RENTAL IN BASKETS

Car rental Sa-Cars also cooperates with new portal – Autosipozicaj.sk . Our office is hosted in the center of Kosice and only 2min from the shopping center Aupark. Timetables in the city center, Kosice airport or at the railway station in Kosice. Compare prices and find that you have the best price for your car. For more information about the airport and train stations please use the links below.

Translate »